Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

08:37
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viavictorian victorian

November 05 2019

19:42
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
19:41
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viavictorian victorian

November 04 2019

20:37
7633 1ed1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaliss aliss

November 03 2019

15:55
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaShittyKitty ShittyKitty
14:57
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
14:53
7785 f92e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viavictorian victorian
13:57
13:56
4573 3998 500
13:54
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaShittyKitty ShittyKitty
13:49
2120 44b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
13:49
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
13:48
13:45
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaLookrecja Lookrecja
13:44
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaLookrecja Lookrecja
13:33

September 24 2017

08:44
8228 9b7e 500
Reposted fromambeer6 ambeer6 viaskillzmcfly skillzmcfly
08:43
2480 a56d 500
Reposted frombody-and-soul body-and-soul
08:43
0730 c280 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viamodalna modalna
08:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl